o
o
o
QR - CODE
 
 
o
เฟสบุ๊ค
  Fan Page ของวิทยาลัย  
  กลุ่มปิดของวิทยาลัย  
o
ข่าวสาร
  รับสมัคร ปวช., ปวส.  
  เนื้อเพลงมาร์ชเทคโนฯ  
  โครงงานนักศึกษาปี 51  
  โครงงานนักศึกษาปี 52  
  โครงงานนักศึกษาปี 53  
  โครงงานนักศึกษาปี 54  
  โครงงานนักศึกษาปี 55  
  SAR_51  
  SAR_52  
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  
  ตารางห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557  
  กำหนดการภาคฤดูร้อน-55  
o

ข้อมูลทั่วไป

  หลักสูตร  
  แผนภูมิบริหาร  
  ประวัติวิทยาลัย  
  ปรัชญาของวิทยาลัย  
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
  การติดต่อกับวิทยาลัย  
  สถาบันในเครือฯ  
  เกียรติประวัติ  

oo

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

o

o
o
ราคาซื้อขายสกุลเงินต่างๆ
o
o
o
ราคาน้ำมัน (คลิกเลือกปั๊ม)
o
o
o

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง
 
ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ ได้ก่อตั้งวิทยาลัยกรุงเทพช่างกลขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เพื่อฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความรู้ ระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (อ่านเพิ่มเติม)
 
 
รับผู้จบวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. รับผู้จบวุฒิปวช., หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. (อ่านเพิ่มเติม)
   
 
วิทยาลัยมุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีนิสัยรักงาน มีความรู้ มีสติปัญญา มีความชำนาญในวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และมีจริยธรรม
มีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิทยาลัยจึงกำหนดปรัชญาว่า วิชาดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

 

 
0โครงการอบรมคุณธรรม 2557
 

โครงการอบรมคุณธรรม นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2557 ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนบัวเกิด วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ชุมชนบัวเกิด ซอยอุดมสุข 24 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรมบริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนมณียาวิลล์ วันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ชุมชนมณียาวิลล์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 5 วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ ชุมชนเชลียง 5 ซอยอุดมสุข 45 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 โครงการ อาชีวะบริการ (บริการชุมชน)
 

กิจกรรม บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง ให้กับชุมชนเชลียง 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ณ ชุมชนเชลียง 1 และชุมชนสยามคอนโด ซอยอุดมสุข 42 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ชมภาพข่าว)

 
0 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทั่วประเทศ (ชมภาพข่าว)

 
0 บรรยากาศการ Present โครงงาน สาขา IT รอบแรก
 

บรรยากาศการ Present โครงงาน ของนักศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบแรก

 
0 การทดสอบโครงงาน นักศึกษา ปวส. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส
 

บรรยากาศการทดสอบโครงงาน Car Audio ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553

 
0 โครงการล้างห้องน้ำ - กิจกรรมองค์การวิชาชีพปวช.2 และ ปวช.3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส
 

บรรยากาศการดำเนินการโครงการล้างห้องน้ำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และ 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2553

 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th