o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

     

ทำนอง เสถียร ปานคง

มาร์ชเทคโนโลยีกรุงเทพ
คำร้อง อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
0

นามเทคโนโลยีกรุงเทพเรานี้เป็นที่ศรัทธา

ให้ความรู้วิชา ทางด้านการช่างกว้างไกล

นามเทคโนโลยีกรุงเทพเรานี้มีชื่อสืบไป

สัญลักษณ์อำไพ รูปเฟือง 9 ฟันเฟืองดี

ใจเรามั่นบูชา องค์พระวิษณุ เทพผู้ซึ่งบรรลุงานช่างมากมี

ธงชัยเรานั้นสามสีคือ สีแสด น้ำเงิน เลือดหมูนี้รวมฤดี

ศักดิ์ศรี สามัคคี ไมตรีผูกพัน

ด้าน"วิชาดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม" ทั่วกัน

เป็นคำขวัญ ของเรา ที่ชาวบางจากรู้ดี

จะเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มั่นคง ยืนหยัด ชีพพลี

เกียรติศักดิ์ศรี เทคโนโลยี-กรุงเทพเรา

 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th